Pohřební ústav
OMEGA

Co dělat v případě úmrtí

Úmrtí doma nebo na jiném místě v případě náhlého úmrtí:

  • zavolat lékaře
  • telefonicky objednat odvoz zemřelého na nonstop tel. 602 640 472
  • navštívit naší kancelář v Mladé Boleslavi na Novém hřbitově ke sjednání pohřbu

Úmrtí v nemocnici, domově důchodců a jiných zařízení:

  • navštívit naší kancelář v Mladé Boleslavi na Novém hřbitově ke sjednání pohřbu

VEZMĚTE S SEBOU:

  • oblečení pro zesnulého
  • doklady k vyřízení úmrtního listu na matrice v místě úmrtí tzn. občanský průkaz zemřelého,
    rodný list, oddací list (pokud nemáte všechny, alespoň některý z dokladů)
  • zálohu na pohřeb

VŠECHNY TYTO NÁLEŽITOSTI LZE PŘINÉST I DODATEČNĚ.

 
 

Pohřební ústav OMEGA s.r.o.
Nový hřbitov
293 01  Mladá Boleslav
 

Web: www.pu-omega.com
Mapka

Tel. 326 322 965 kancelář
Mobil: 602 640 472 nonstop služba
(převozy zesnulých)
Parkování zdarma před areálem hřbitova

 
© Pohřební ústav OMEGA s.r.o.
Realizace: Bogobanga